CORONA MAATREGELEN

Corona maatregelen

Op 15 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat massa evenementen tot en met eind augustus niet mogen doorgaan. Hoewel er nog geen beslissing is voor de periode na 1 september en  Green pas op 27 – 28 en 29 september plaatsvindt, willen wij jullie graag informeren over de laatste ontwikkelingen.

De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen om het evenement te kunnen laten doorgaan mits de nodige naleving van hygiëne- en social distancing richtlijnen. Hier lees je welke stappen we ondernemen. Update 15 mei 2020.

De rol van een beurs is in veel opzichten erg belangrijk, bijvoorbeeld vanuit het economische aspect, voor zowel onze exposanten, bezoekers als voor onszelf als eventorganisatie. Er zijn industrieën die tot 40 procent van hun jaarlijkse omzet realiseren op beurzen. Het is belangrijk dat wij voor onze exposanten een jaarlijks of tweejaarlijks moment creëren waar zij kunnen netwerken, nieuwe producten en innovaties kunnen lanceren, nieuwe leads kunnen verzamelen, contracten kunnen afsluiten, enz. Wij zijn ervan overtuigd dat beurzen mee gaan zorgen voor de relance van de economie.

De gezondheid van onze medewerkers, bezoekers, exposanten en alle andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie van Green is voor ons primordiaal. In een nota die wij vanuit de vakorganisatie Febelux aan de GEES en de Veiligheidsraad bezorgd hebben, werden in een Event Risk Model (een soort check-list) 18 parameters meegegeven op basis waarvan de veiligheid van een event kan ingeschat en bijgestuurd worden, waar nodig. Dit model is onlosmakelijk verbonden met een Code of Conduct waarin alle safety measures opgenomen zijn. We kijken met spanning uit naar de reactie van onze Belgische politici op dit voorstel en hopen op een duidelijk kader dat een heropstart in het najaar mogelijk maakt.

Op dit moment zijn wij vanuit Easyfairs België druk bezig aan een veiligheidsplan om onze events en onze venues aan te passen aan de nieuwe anderhalve-meter-samenleving. Nog niet alle maatregelen zijn duidelijk bepaald, dit hangt af van de richtlijnen van de overheid. Maatregelen die wij momenteel bestuderen zijn het verplicht vooraf registreren en het invoeren van time slots. Dat zou betekenen dat bezoekers zich gaan registeren voor een bepaald time slot, waarbij we de openingstijden eventueel gaan verruimen indien dit noodzakelijk en mogelijk is. Het voordeel van werken in time slots is dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Daarnaast bekijken we ook gescheiden in- en uitgangen, een aangepast floorplan indien mogelijk en nodig, een aangepast reinigings- en veiligheids-programma, crowd control om bezoekers erop te wijzen dat ze de 1,5 meter dienen te respecteren en uitgebreide communicatie (voor en tijdens het event) om alle betrokken partijen te informeren over de veiligheidsmaatregelen. We hebben ondertussen ook een bestelling van veiligheidsmateriaal geplaatst zoals mondmaskers, handgel en handschoenen.

Ook dat brengen wij momenteel in kaart. We zullen hiervoor rekening houden met de maatregelen die de overheid zal uitwerken voor de horeca sector. Daarnaast gelden ook hier alle bestaande corona-maatregelen, zoals 1,5 meter-afstand aan de kassa. Deze afstanden worden duidelijk zichtbaar gemaakt, zoals we nu ook al zien bij onder andere supermarkten en andere winkels. We zullen ook overschakelen op 100% cashless betalen.

Deze tool zal voor het eerst ingezet worden op deze editie van Green. Iedere bezoeker ontvangt een zogeheten Smart Badge bij binnenkomst. Met deze badge kan de bezoeker de informatie op de stands van exposanten scannen. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht met informatie van alle exposanten die hij of zij gescand heeft. De exposant ontvangt een lijst met leads van de bezoekers die informatie opgevraagd hebben. Hierdoor verdwijnen de fysieke visitekaartjes, folders en dergelijke. De inzet van de Smart Badge technologie is zowel milieuvriendelijk als volledig corona-proof.

Dit is op dit moment moeilijk om te zeggen. We wachten nu op een definitieve beslissing van de Veiligheidsraad rond de organisatie van beurzen in het najaar. Wij hebben er goede hoop op dat beurzen vanaf dit najaar volgens de anderhalve-meter-samenleving zullen kunnen plaats vinden. Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van de actualiteit en de verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen uiteraard deze ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte via onze website, social media en nieuwsbrieven.

Wij zijn momenteel druk bezig om al onze beurzen corona-proof te maken. Zodra er duidelijkheid is vanuit de overheid rond de te nemen maatregelen voor de heropstart, communiceren we dit met jullie. Wij doen er alles aan om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te waarborgen. Easyfairs offers the safest place to meet!

Wij zijn goed bereikbaar ook al werken onze medewerkers deeltijds omwille van een groot aantal uitgestelde of gecancelde events. Twijfel niet om met één van onze collega’s contact op te nemen in geval van vragen. We helpen je graag verder! #StayStrong

Naar deelnameformulier

>

Naar deelnameformulier

>

Wie is exposant op Green?

>

Wie is exposant op Green?

>

Praktische informatie

>

Praktische informatie

>
Scroll naar top