22 + 23 + 24 sept 2024 – Flanders Expo Gent

Green Deal Natuurlijke tuinen

Vanuit Tuin+

Klimaatbestendige bomen: van ontwerp tot beheer

Elke tuin verdient een boom. Ook in de openbare ruimte kunnen we meer bomen gebruiken. Bomen zorgen voor een gezonde, kwaliteitsvolle leefomgeving en ze wapenen ons tegen de klimaatverandering. Maar de klimaatverandering brengt ook heel wat problemen voor bomen met zich mee. In dit seminarie bekijken we hoe we klimaatbestendig met bomen kunnen werken, van ontwerp tot beheer. Interesse? Schrijf u in via de website.

Programma 26/9

Welkom vanaf 13.00 uur

13.30 – 13.40

 
 

13.40 – 14.20

 
 

14.20 – 14.40

 

14.40 – 15.00

 15.00 – 15.20 

 

15.20 – 16.00 

 

16.00 – 16.20

 

Vanaf 16.20 

Inleiding
Niels Willo, departement Omgeving
Paul Verschueren, Kenniscentrum tuin+

Klimaatbestendige bomen voor Vlaanderen
Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum Limburg
Vito Leyssens, VVOG

Beschikbaarheid van klimaatbestendige soorten bij kwekerijen
Steven De Bruycker, Willaert
Lucien Verschoren, AVBS

Pauze

Hoe klimaatbestendig ontwerpen met bomen?
Joeri Steeno, Stad Leuven


Correcte aanplant, droogtestress voorkomen en irrigatietechnieken
Peter van Dyck, VVOG
Eva Reybroeck, PCS

Klimaatbestendig boombeheer
David Bergen, Bergenboomverzorging


N
etwerkmoment 

 

Green Deal Natuurlijke tuinen – lerend netwerkmoment

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Green Deal Natuurlijke tuinen: wat en waarom

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen beslaan 9% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal verkent de sector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, -ontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • meer inheemse planten in privétuinen
  • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • kennisopbouw over het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Meedoen aan de Green Deal Natuurlijke tuinen levert voordelen op voor uw organisatie, werknemers en klanten

  • U bent mee met uw tijd: natuurlijke tuinen zijn in opmars!
  • U maakt uw organisatie duurzamer en dus beter voorbereid op de toekomst.
  • U maakt deel uit van een motiverend, maatschappelijk project.
  • U draagt bij aan een aangename en gezonde woon- en leefomgeving in Vlaanderen.
  • U maakt deel uit van het lerend netwerk van deze Green Deal.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top