Green Deal Natuurlijke tuinen

Vanuit Tuin+

Op maandag 26 september zal in de namiddag het volgende plaatsvinden:

Green Deal Natuurlijke tuinen – lerend netwerkmoment

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Green Deal Natuurlijke tuinen: wat en waarom

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen beslaan 9% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal verkent de sector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, -ontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • meer inheemse planten in privétuinen
  • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • kennisopbouw over het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Meedoen aan de Green Deal Natuurlijke tuinen levert voordelen op voor uw organisatie, werknemers en klanten

  • U bent mee met uw tijd: natuurlijke tuinen zijn in opmars!
  • U maakt uw organisatie duurzamer en dus beter voorbereid op de toekomst.
  • U maakt deel uit van een motiverend, maatschappelijk project.
  • U draagt bij aan een aangename en gezonde woon- en leefomgeving in Vlaanderen.
  • U maakt deel uit van het lerend netwerk van deze Green Deal.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top