22 + 23 + 24 sept 2024 – Flanders Expo Gent

Tetra-Slotevent

groendaken & -gevels

Tetra-Slotevent groendaken & -gevels

 

De stad van de toekomst heeft nood aan meer groen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat ze – ondanks toenemende bevolkingsaantallen – een aangename plaats blijft om te wonen en te werken, maar ook om een biodiverse omgeving te vrijwaren en om de effecten van de klimaatverandering te temperen. De ruimte om dit extra groen op een traditionele manier (parken, lanen… ) te integreren in het bestaande stedelijke weefsel is beperkt. Het begroenen van gevels en daken zou echter een waardevol alternatief kunnen zijn, indien het in de toekomst meer en beter wordt toegepast.

Onder het motto “Samen voor een kwalitatieve groene bouwschil” stellen de projectpartners van de TETRA projecten ‘WonderWalls‘ (groene gevels) en ‘Green Roofs UP!‘ (groendaken) u tijdens dit eindevent hun projectresultaten voor. Door de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van en voor dak- en gevelgroen te kaderen binnen de huidige praktijk wordt aangetoond dat er nood is aan (nieuwe) richtlijnen en tools. Na een korte pauze maken de onderzoekers u wegwijs in de proeftuinen van WonderWalls, het demo dak van Green Roofs Up! en de leerlessen uit beide projecten. Er wordt extra aandacht geschonken aan de milieu impact van de bestudeerde groene gevels en groendaken. Tijdens een afsluitende receptie heeft u de gelegenheid om met de onderzoekers te praten, waarna u uw bezoek aan de expo kan verderzetten. De onderzoekers zullen op de expo aanwezig blijven om eventuele vragen te beantwoorden.

Programma 

10u00 Verwelkoming en intro

 
10u20 Nieuwe trends benadrukken de nood aan vernieuwde richtlijnen
 
11u00 Pauze
 
11u15 Proeftuinen WonderWalls
 
11u40 De milieu-impact van groendaken en groene gevels
 
 
12u10 Virtuele voorstelling demodak
 
 
12u15 Receptie

Green Deal Natuurlijke tuinen – lerend netwerkmoment

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Green Deal Natuurlijke tuinen: wat en waarom

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen beslaan 9% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal verkent de sector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, -ontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • meer inheemse planten in privétuinen
  • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • kennisopbouw over het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Meedoen aan de Green Deal Natuurlijke tuinen levert voordelen op voor uw organisatie, werknemers en klanten

  • U bent mee met uw tijd: natuurlijke tuinen zijn in opmars!
  • U maakt uw organisatie duurzamer en dus beter voorbereid op de toekomst.
  • U maakt deel uit van een motiverend, maatschappelijk project.
  • U draagt bij aan een aangename en gezonde woon- en leefomgeving in Vlaanderen.
  • U maakt deel uit van het lerend netwerk van deze Green Deal.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top